Home KURSUSSE Tegniese Aspekte van Teater
Tegniese Aspekte van Teater Afdruk E-pos
Inhoud
Die inhoud van hierdie kursus fokus in die breë op die volgende aspekte:
  • Algemene teater-oriëntering
  • Veiligheid in die teater
  • Voorportaalbestuur   
  • Verhoogbestuur
  • Klank   
  • Beligting 
Vir wie is hierdie kursus?
Hierdie is ‘n beknopte kursus or al die basiese tegniese aspekte van die teater gerig op die onderwyser wat produksies op skoolvlak moet aanbied, die skolier wat ‘n belangstelling in die tegniese fassette van teater het, die student wat graag in die uitvoerende kunste belangstel en enige iemand in ‘n gemeenskap wat ‘n passie het vir die kunste in die algemeen.

Hoe lank duur hierdie kursus?
Hierdie kursus kan in 1 voldag vanaf 08:00 tot minstens 18:00 aangebied word, of selfs ook  op ‘n Vrydagmiddag en -aand en ‘n Saterdagoggend.